Gemeenteblad van Vlissingen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
VlissingenGemeenteblad 2021, 246116omgevingsvergunningAanvraag omgevingsvergunning plaatsen woonwagen Tuinstraat 10

Burgemeester en wethouders van Vlissingen maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Voor het plaatsen van een woonwagen op het adres Tuinstraat 10 in Vlissingen.

De publicatie van de ingediende aanvraag heeft een informatief karakter. Tegen deze aanvraag kunnen geen bezwaarschriften worden ingediend. Het is mogelijk dat de tekeningen, waarop de vergunning wordt verleend, afwijken van de ingediende aanvraag.