Gemeenteblad van Brummen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BrummenGemeenteblad 2021, 24567Overige overheidsinformatiegemeente Brummen - Online gecombineerd forum op donderdag 4 februari 2021

Agenda voor de vergadering van de gecombineerde forumvergadering

op: donderdag 4 februari 2021

aanvang: 20.00 uur

plaats: MS Teams, digitaal.

Agendapunten

1. Opening

2. Vaststelling agenda en mededelingen

3. Algemeen spreekrecht voor inwoners over onderwerpen die niet op de agenda staan

Bespreekpunten

4. Uitgangpuntennota 2022 GGD NOG

5. Wijziging gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland

6. Vragenronde

7. Lijst ingekomen en te verzenden stukken

8. Sluiting