Gemeenteblad van Best

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BestGemeenteblad 2021, 245621omgevingsvergunningBesluit omgevingsvergunning, Koppelstraat/Ringweg te Best

Burgemeester en wethouders van Best hebben op 22 juli 2021 een omgevingsvergunning -. De vergunning is bestemd voor:

Omschrijving:

het realiseren van zonneveld "de Vleut"

Locatie:

Koppelstraat/Ringweg te Best

Activiteit(en):

  • Bouwen

  • Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

Dossiernummer:

WABO_VERG-19-01245

 

Beroep

Het besluit en de stukken die bij de vergunning horen kunt u inzien op het gemeentehuis vanaf de datum van deze bekendmaking. Hiervoor maakt u een afspraak met de afdeling Omgevingszaken, tel. 14 0499.

Als u het niet eens bent met deze beslissing, kunt u hiertegen in beroep gaan. Vanaf 23 juli 2021 kunt u gedurende zes weken beroep indienen. In een beroepschrift moet de volgende informatie staan:

- de datum

- een omschrijving van het besluit waartegen u in beroep gaat

- de reden waarom u in beroep gaat

- uw naam, (e-mail)adres en handtekening

Het beroepschrift stuurt u naar de rechtbank Oost Brabant, sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. Het besluit waar u het niet mee eens bent stuurt u als bijlage mee. U kunt een beroepschrift ook digitaal indienen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor heeft u een elektronische handtekening (DigiD) nodig. Voor het behandelen van een beroepschrift betaalt u griffierecht.

Soms heeft een besluit onherstelbare gevolgen. Dan kunt u niet wachten tot de rechter een beslissing neemt op uw beroepschrift. In zo’n geval kunt u aan de rechter vragen om snel een voorlopige uitspraak te doen. Dit noemen we een ‘voorlopige voorziening’. Een verzoek om een voorlopige voorziening stuurt u naar de Voorzieningenrechter van de Rechtbank, sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. U stuurt het verzoek in tweevoud, samen met een kopie van uw beroepschrift. U kunt het verzoek ook digitaal indienen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht met uw DigiD.Ook voor de behandeling van een verzoek om voorlopige voorziening betaalt u griffierecht. De tarieven kunt u vinden op http://www.rechtspraak.nl/Procedures/Tarieven-griffierecht. U kunt de rechter vragen om de gemeente te veroordelen tot het betalen van uw proceskosten en griffierecht. Dit zal de rechter normaal gesproken alleen doen als u gelijk krijgt.