Gemeenteblad van Bernheze

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BernhezeGemeenteblad 2021, 245416omgevingsvergunningBesluit verdagen beslistermijn Sonniusstraat/Asterstraat/Leliestraat/Basilius van Bruggestraat te Heesch

Verzenddatum brief verdagen beslistermijn: 22 juli 2021

 

Het renoveren van 23 woningen

Inzage: U kunt de stukken gedurende zes weken tijdens openingstijden op afspraak inzien in het gemeentehuis in Heesch. De actuele openingstijden vindt u op de webpagina van de gemeente.

Er zijn geen bezwaar-/beroepsmogelijkheden.

Gemeente Bernheze-Wet algemene bepalingen omgevingsrecht-Reguliere procedure

Heesch, 28 juli 2021

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bernheze