Gemeenteblad van Olst-Wijhe

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Olst-WijheGemeenteblad 2021, 245311omgevingsvergunningAanvraag omgevingsvergunning, het uitbreiden van het Patronaatsgebouw, Stationsweg 9a 8131DG Wijhe

Ingekomen verzoek om omgevingsvergunning

Kenmerk: 1773ESUITE342562021

Ingekomen: 21-07-2021

Locatie: Stationsweg 9a 8131DG Wijhe

Projectomschrijving: het uitbreiden van het Patronaatsgebouw

De aanvraag en de daarbij behorende stukken kunt u digitaal opvragen via wabo@olst-wijhe.nl. Deze bekendmaking is bedoeld als informatie over de nog te behandelen aanvraag.