Gemeenteblad van Koggenland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
KoggenlandGemeenteblad 2021, 244479omgevingsvergunningKennisgeving ontvangst aanvraag beschikking, voor het bouwen van schuur met overkapping op het perceel Bloementuin 7, 1648LW De Goorn

Op 18 juli 2021 heeft de gemeente een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunningvoor het bouwen van schuur met overkapping op het perceel Bloementuin 7, 1648LW De Goorn. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer 2021-000677. De aanvraag betreft:

  • handelen in strijd met de regels ruimtelijke ordening

Procedure

De aanvraag zal worden behandeld volgens de reguliere procedure met een behandeltermijn van 8 weken.Wij kunnen deze termijn één keer verlengen met zes weken. Wij kunnen de termijn ook opschorten als er aanvullende gegevens van de aanvrager nodig zijn.