Gemeenteblad van Brielle

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BrielleGemeenteblad 2021, 244449omgevingsvergunningToestemming voor het kappen van 2 esdoorns en 1 prunus, A.P. vd Blinklaan t.h.v. nr. 7 en nr. 33, J. vd Lugt Melsertlaan in Vierpolders (Zaaknummer WABO-2021-0126 Esuite 117512021

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Brielle heeft een omgevingsvergunning verleend. Gemeente Brielle geeft hiermee toestemming voor het kappen van 2 esdoorns en 1 prunus, A.P. v.d. Blinklaan t.h.v. nr. 7 en nr. 33, J. v.d. Lugt Melsertlaan in Vierpolders

Dit besluit is verzonden op 01-07-2021 en verleend met de volgende activiteit :

1. Het vellen of doen vellen van een houtopstand.

Een omgevingsvergunning wordt bij het college aangevraagd om toestemming te krijgen om iets te bouwen, verbouwen, slopen, kappen of aan te leggen. Met dit bericht laat het college u weten dat er misschien iets verandert in uw omgeving. U kunt nu reageren als u het hier niet mee eens bent.

Bent u het niet eens met de vergunning?

Hoe kunt u bezwaar maken tegen onze beslissing? U, of een andere belanghebbende, kunt een bezwaarschrift indienen. Dit moet binnen zes weken na verzenddatum van het besluit. U stuurt het bezwaarschrift naar:

Het college van burgemeester en wethouders

T.a.v. bezwarencommissie

Postbus 101, 3230 AC Brielle

In het bezwaarschrift moet in ieder geval staan:

 

 • 1.

  uw naam, adres en handtekening;

 • 2.

  uw telefoonnummer zodat contact met u opgenomen kan worden om samen met u te bespreken wat de beste aanpak van uw bezwaarschrift is; de datum waarop u bezwaar maakt;

 • 3.

  een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt;

 • 4.

  de reden(en) van uw bezwaar.

U wordt verzocht tevens een kopie van dit besluit mee te zenden.

Wilt u de start van de activiteiten tegenhouden?

Het bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. U kunt daarom, als u bezwaar heeft gemaakt tegen de beschikking, een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij:

Rechtbank Rotterdam Sector Bestuursrecht

Postbus 509513007 BM ROTTERDAM

Voor meer informatie kunt u de rechtbank bellen. U moet voor het indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening een bedrag aan de rechtbank betalen. U kunt ook digitaal een verzoek indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Voor het indienen van beroep en/of een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.