Gemeenteblad van Vaals

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
VaalsGemeenteblad 2021, 244141omgevingsvergunningKennisgeving ontvangst Aanvraag beschikking, Vaalsbroek 14, 6291NH Vaals

Op 20 juli 2021 is een aanvraag ontvangen voor Aanvraag ondergeschikte horeca Bischoff op locatie Vaalsbroek 14, 6291NH Vaals. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer 2021-011923. De aanvraag betreft de volgende activiteiten:

  • handelen in strijd met de regels ruimtelijke ordening

  • bouwen van een bouwwerk

  • op of aan een onroerende zaak maken of voeren van handelsreclame

 

Procedure

De aanvraag zal worden behandeld volgens de reguliere procedure. Nadat de aanvraag is beoordeeld neemt de gemeente een besluit. Dit gebeurt over het algemeen binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag. Wij kunnen deze termijn één keer verlengen met zes weken. Wij kunnen de termijn ook opschorten als er aanvullende gegevens van de aanvrager nodig zijn. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via omgevingsvergunningen@vaals.nl of telefoonnummer 043-3068568.