Gemeenteblad van Heerhugowaard

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HeerhugowaardGemeenteblad 2021, 243915beleidsregelBeleidsregels tot wijziging van de Beleidsregels TONK gemeente Heerhugowaard

Het college van burgemeester en wethouders;

 

Gelet op:

 • -

  Titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht;

 • -

  Artikel 35 Participatiewet;

 • -

  Het besluit van het kabinet om de TONK te verlengen tot en met het derde kwartaal van 2021;

Besluit

 

Vast te stellen de volgende beleidsregels tot wijziging van de beleidsregels TONK gemeente Heerhugowaard.

Artikel I  

De beleidsregels TONK gemeente Heerhugowaard worden als volgt gewijzigd:

 

 • A.

  Artikel 6 lid 4 komt te luiden als volgt::

   

  “Een aanvraag tegemoetkoming TONK kan worden ingediend tot 1 oktober 2021”.

 

 • B.

  Artikel 8 komt te luiden als volgt:

   

  “De tegemoetkoming wordt verstrekt voor ten hoogste de periode van 1 januari 2021 tot 1 oktober 2021”.

 

 • C.

  Artikel 15 lid 2 komt te luiden als volgt”

   

  “De beleidsregels vervallen op 1 oktober 2021”.

Artikel II  

Dit besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking en werken terug tot en met 1 januari 2021.

 

Vastgesteld bij besluit van burgemeester en wethouders d.d. 6 juli 2021

B. Blase, burgemeester

M. Diependaal, secretaris