Gemeenteblad van Olst-Wijhe

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Olst-WijheGemeenteblad 2021, 243757omgevingsvergunningVerleende omgevingsvergunning met reguliere procedure, het plaatsen van een kleinschalige windmolen van 21,6 m hoog, Bruinsweg 4 8121RW Olst

Verleende omgevingsvergunning met reguliere procedure

Kenmerk: 1773ESUITE248272021

Verzenddatum besluit:

Locatie: Bruinsweg 4 8121RW Olst

Projectomschrijving: het plaatsen van een kleinschalige windmolen van 21,6 m hoog

Binnen 6 weken na verzenddatum kunnen belanghebbenden tegen dit besluit een schriftelijk en gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. U kunt de voorzieningenrechter verzoeken om een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen, wanneer een spoedeisende beslissing op het bezwaarschrift noodzakelijk is. Dit verzoek richt u aan: de voorzieningenrechter van Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

Aangevraagde en afgegeven (omgevings)vergunningen kunt u digitaal opvragen via wabo@olst-wijhe.nl.