Gemeenteblad van Best

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BestGemeenteblad 2021, 243749omgevingsvergunningVerlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning, Veenpluis 6 in Best

Voor de hieronder genoemde aanvraag is de beslistermijn met zes weken uitgesteld:

Omschrijving:

het inrichten van een EMC lab in gebouw QA10

Locatie:

Veenpluis 6 in Best

Activiteit(en):

  • Bouwen

Dossiernummer:

WABO_VERG-21-00927

 

Tegen dit besluit kunt u geen bezwaar maken.