Gemeenteblad van Best

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BestGemeenteblad 2021, 243727omgevingsvergunningVerlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning, Dijkstraten in Best

Voor de hieronder genoemde aanvraag is de beslistermijn met zes weken uitgesteld:

Omschrijving:

het bouwen van 59 woningen en het aanleggen van inritten/uitwegen

Locatie:

Dijkstraten in Best

Activiteit(en):

  • Bouwen

  • Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

  • Inrit/Uitweg

Dossiernummer:

WABO_VERG-21-00795

 

Tegen dit besluit kunt u geen bezwaar maken.