Gemeenteblad van Stein

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
SteinGemeenteblad 2021, 24313Beschikkingen | aanvraagOntvangen aanvraag omgevingsvergunning Maasberg 2 6181 GV te Elsloo (O2021-010\0971165673)

Ontvangen aanvraag:

Registratienummer omgevingsvergunning: O2021-010\0971165673, ingekomen op 20 januari 2021 voor het kappen van een aantal bomen i.v.m.regulier onderhoud in kasteelpark Elsloogelegen aan Maasberg 2 6181 GV te Elsloo.

De omgevingsvergunning heeft betrekking op de activiteiten:

  • Kappen

  • Werk of werkzaamheden uitvoeren

Procedure:

Deze aanvraag zal worden behandeld volgens de reguliere procedure waarbij in beginsel een besluit binnen 8 weken na ontvangst van de aanvraag wordt genomen.

Voor nadere informatie kunt u een afspraak maken via het algemene telefoonnummer 046-4359393 met de Afdeling Dienstverlening, team Vergunning, Toezicht en Handhaving.