Gemeenteblad van Vaals

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
VaalsGemeenteblad 2021, 242896omgevingsvergunningKennisgeving besluit op Aanvraag beschikking, Camerig (ongenummerd) te Vijlen

De gemeente heeft op22 juni 2021 een besluit genomen op de aanvraag met zaaknummer 2021-007213 voor tijdelijk plaatsen van reclame spandoeken op locatie Camerig (ongenummerd) te Vijlen . De vergunning is verleend. Het besluit betreft de volgende activiteiten:

  • handelen in strijd met de regels ruimtelijke ordening

  • tijdelijk bouwen van een bouwwerk

  • handelen in strijd met de regels ruimtelijke ordening

  • los plaatsen van handelsreclame

  • verplaatsen van handelsreclame

  • tijdelijk bouwen van een bouwwerk

 

Inzage

Het besluit en de bijbehorende stukken zijn opgenomen als bijlagen bij deze publicatie. De stukken liggen ook ter inzage bij het Klant Contact Centrum van het gemeentehuis, u dient hiervoor een afspraak te maken.

 

Procedure

U kunt bezwaar maken tegen het besluit. Vermeldt u daarbij het hierboven genoemde zaaknummer. U kunt het bezwaar richten aan het college van burgemeester en wethouders van Vaals, postbus 450, 6290 AL Vaals. De termijn voor het indienen van een bezwaar start op 25 juni 2021 en bedraagt 6 weken. Voor meer informatie over de procedure kunt u contact opnemen via omgevingsvergunningen@vaals.nlof telefoonnummer 043-3068568. Indien u van mening bent dat sprake is van onverwijlde spoed, kunt u een voorlopige voorziening indienen bij de Rechtbank Limburg.