Gemeenteblad van Bernheze

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BernhezeGemeenteblad 2021, 2428Beschikkingen | aanvraagOntvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning Nieuwe Erven ong.sectie F 278 (tegenover nr.56) te Heesch

Datum ontvangst: 29-12-2020

 

Het oprichten van een woonhuis met bijgebouw en carport

 

Inzage: U kunt de stukken gedurende zes weken tijdens openingstijden op afspraak inzien in het gemeentehuis in Heesch. De actuele openingstijden vindt u op de webpagina van de gemeente.

Er zijn geen bezwaar-/beroepsmogelijkheden.

Gemeente Bernheze-Wet algemene bepalingen omgevingsrecht-Reguliere procedure

Heesch, 6 januari 2021

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bernheze