Gemeenteblad van Bernheze

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BernhezeGemeenteblad 2021, 242187omgevingsvergunningBesluit verdagen beslistermijn Bosschebaan 37 kavel F 1251, 5384 VX te Heesch

Verzenddatum brief verdagen beslistermijn: 20 juli 2021

 

Het tijdelijk uitbreiden voor opslag en stalling en plaatsen hekwerk en handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

Inzage: U kunt de stukken gedurende zes weken tijdens openingstijden op afspraak inzien in het gemeentehuis in Heesch. De actuele openingstijden vindt u op de webpagina van de gemeente.

Er zijn geen bezwaar-/beroepsmogelijkheden.

Gemeente Bernheze-Wet algemene bepalingen omgevingsrecht-Reguliere procedure

Heesch, 28 juli 2021

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bernheze