Gemeenteblad van Reusel-De Mierden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Reusel-De MierdenGemeenteblad 2021, 242184omgevingsvergunningOntvangst aanvraag omgevingsvergunning, Mispeleindse Heide in Lage Mierde, dempen en verontdiepen van sloten en greppels en het rooien van bos

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen is:

Locatie:

Mispeleindse Heide in Lage Mierde

Omschrijving:

dempen en verontdiepen van sloten en greppels en het rooien van bos

Ontvangstdatum:

19 juli 2021

Zaaknummer:

REU-2021-0618

Onderdelen:

  • Kappen

  • Werk of werkzaamheden uitvoeren (aanleggen)

 

De aanvraag om vergunning ligt niet ter inzage en hiertegen bestaat geen bezwaarmogelijkheid.

 

Vragen?

Hebt u vragen die betrekking hebben op omgevingsvergunningen, bouwzaken, evenementen, standplaatsen, reclame of milieu? Of wilt u (ontwerp)vergunningen inzien? Dan kunt u via onze website onder ‘Afspraak maken’ een contactformulier invullen waarop u uw vraag kunt stellen. Wij nemen dan contact met u op en maken zo nodig met u een afspraak of zorgen dat de stukken voor u klaarliggen. Om stukken in te zien, moet u minimaal twee werkdagen van te voren een afspraak maken.