Gemeenteblad van Vaals

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
VaalsGemeenteblad 2021, 241967andere vergunningGemeente Vaals - aanvraag omgevingsvergunning - wijzigen van de eerder verleende omgevingsvergunning - Lemierserberg 23, Vaals

III. ONTVANGEN AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING

Burgemeester en Wethouders maken bekend dat de volgende aanvragen omgevingsvergunning zijn ontvangen:

  • -

    Het wijzigen van de eerder verleende omgevingsvergunning op het perceel Lemierserberg 23 te Vaals, kadastraal bekend gemeente Vaals, sectie H, nummer 177 en 780 (ontvangen 08-07-2021).

Tegen bovenstaande aanvragen kan geen bezwaar of beroep worden ingediend.

In het kader van de Algemene wet bestuursrecht is alleen bezwaar of beroep mogelijk tegen verleende vergunningen. Als u meer informatie wilt over bovenstaande aanvragen kunt u contact opnemen met het cluster Vergunningen.