Gemeenteblad van Hoorn

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HoornGemeenteblad 2021, 241848algemeen verbindend voorschrift (verordening)Eerste wijziging Verordening Precariobelasting 2021

 

Zaaknummer: 1870427

 

De Raad van de gemeente Hoorn;

 

 • gelezen het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders d.d. 25 mei 2021;

 

 • gelet op artikel 228 van de Gemeentewet;

 

besluit vast te stellen:

 

Eerste wijziging van de verordening op de heffing en invordering van Precariobelasting 2021 (Verordening Precariobelasting 2021)

 

Artikel 1 Wijzigingen tarieventabel

Wijzigt Hoofdstuk 1, artikel 1.2, Hoofdstuk 5, artikel 5.1 en 5.2, Hoofdstuk 7, artikel 7.1 tot en met 7.4, van de tarieventabel behorende bij de Verordening Precariobelasting 2021 als volgt:

 

Hoofdstuk 1 Algemeen

 

1.2

Voor het hebben van lantaarns, schotelantennes of andere soortgelijke voorwerpen zonder reclame-uitingen:

 

1.2.1

voor een maand

€ 0,00

1.2.1

voor een jaar

€ 0,00

 

Hoofdstuk 4 Evenement

 

4.1

Voor het hebben van voorwerpen ten behoeve van het organiseren van een evenement, per vierkante meter bedraagt het tarief voor een week of een gedeelte van een week

€ 0,00

 

Hoofdstuk 5 Markten en braderieën

 

5

Voor de ingenomen ruimte:

 

5.1

van een dagplaats per vierkante meter bedraagt het tarief per dag:

 

5.1.1

op een gemeentelijke weekmarkt met hoofdzakelijk voedselwaren:

€ 2,54

5.1.2

op een gemeentelijke weekmarkt met hoofzakelijk niet-voedselwaren:

€ 0,00

5.1.3

op een gemeentelijke jaarmarkt:

€ 0,00

5.1.4

op extra gehouden markten (braderieën en niet door de gemeente georganiseerde markten):

€ 0,00

5.2

van een vaste plaats op de gemeentelijke weekmarkt bedraagt het tarief per vierkante meter:

 

5.2.1

in het centrum van Hoorn met hoofzakelijk voedselwaren per jaar:

€ 91,39

5.2.2

in het centrum van Hoorn met hoofzakelijk niet-voedselwaren per jaar:

€ 0,00

5.2.3

voor de overige gebieden van Hoorn met hoofdzakelijke voedselwaren per jaar:

€ 74,37

5.2.4

voor de overige gebieden van Hoorn met hoofdzakelijk niet voedselwaren per jaar:

€ 0,00

 

Hoofdstuk 7 Handel

 

7.1

Voor het hebben van een terras, waaronder wordt begrepen, banken, stoelen, parasols en tafels) ten behoeve van handels- en bedrijfsdoeleinden bedraagt het tarief per vierkante meter oppervlakte:

 

7.1.1

voor een week of een gedeelte van een week

€ 0,00

7.1.2

voor een maand

€ 0,00

7.1.3

voor een jaar

€ 0,00

7.2

Voor het hebben van kramen, kiosken, tenten of voertuigen buiten het gebied van de gewone markten ten behoeve van handels- en bedrijfsdoeleinden bedraagt het tarief, per vierkante meter oppervlakte:

 

7.2.1

Voor een dag

€ 0,00

7.2.2

voor een week of een gedeelte van een week

€ 0,00

7.2.3

voor een maand

€ 0,00

7.3

Voor het hebben van uitstallingen ten behoeve van handels- en bedrijfsdoeleinden bedraagt het tarief, per vierkante meter oppervlakte:

 

7.3.1

In het centrumgebied:

 

7.3.1.1

voor een week of een gedeelte van een week

€ 0,00

7.3.1.2

voor een maand

€ 0,00

7.3.1.3

voor een jaar

€ 0,00

7.3.2

In het gebied winkelcentra:

 

7.3.2.1

voor een week of een gedeelte van een week

€ 0,00

7.3.2.2

voor een maand

€ 0,00

7.3.2.3

voor een jaar

€ 0,00

7.3.3

In het overige gebied van de gemeente Hoorn:

 

7.3.3.1

voor een week of een gedeelte van een week

€ 0,00

7.3.3.2

voor een maand

€ 0,00

7.3.3.3

voor een jaar

€ 0,00

7.4

Voor het gebruiken van grond langs water voor opslag vanuit vaartuigen geloste materialen of goederen of van die, welke ter verlading zijn aangebracht bedraagt het tarief, per vierkante meter:

 

7.4.1

voor een week of een gedeelte van een week

€ 0,00

7.4.2

voor een maand

€ 0,00

7.4.3

voor een jaar

€ 0,00

 

Artikel 2 Inwerkingtreding, bekendmaking en citeertitel

 • 1.

  De Eerste wijziging van de Verordening Precariobelasting 2021 treedt met terugwerkende kracht in werking met dien verstande dat de artikelen die met deze verordening niet worden gewijzigd van toepassing blijven voor zover deze verordening geen rechtskracht krijgt.

 • 2.

  De Eerste wijziging van de Verordening Precariobelasting 2021 treedt in werking met ingang van de dag volgend op die van de bekendmaking en werkt terug tot 1 januari 2021.

 • 3.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2021.

 • 4.

  Deze verordening kan worden aangehaald als “Eerste wijziging van de Verordening Precariobelasting 2021".

 • 5.

  De Eerste wijziging van de Verordening Precariobelasting 2021 zal worden bekendgemaakt door het plaatsen van de verordening in het gemeenteblad.

 

Hoorn, 6 juli 2021

 

de griffier,                                                     de voorzitter,

 

 

Bekendmaking:

 • Middels publicatie Westfriesland op Zondag

 • door opname in het Gemeenteblad