Gemeenteblad van Koggenland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
KoggenlandGemeenteblad 2021, 241737omgevingsvergunningKennisgeving verlenging beslistermijn aanvraag beschikking voor het vergroten van woning Veldhaver 15 1648EM De Goorn op het perceel Veldhaver 15, 1648EM De Goorn

De gemeente heeft op 20 juli 2021 besloten om de beslistermijn voor de aanvraag met zaaknummer 2021-000328 voor een aanvraag beschikking voor het vergroten van woning Veldhaver 15 1648EM De Goorn op locatie Veldhaver 15, 1648EM De Goorn te verlengen voor een periode van maximaal 6 weken. De aanvraag betreft de volgende onderdelen:

  • handelen in strijd met de regels ruimtelijke ordening

  • gedeeltelijk verbouwen van een bouwwerk

Procedure

Tegen het verlengen van de beslistermijn kunt u geen bezwaarschrift of zienswijze indienen.