Gemeenteblad van Noordenveld

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
NoordenveldGemeenteblad 2021, 241502omgevingsvergunningVerlening omgevingsvergunning BOUWEN / AFWIJKING Langewijk 15 te Nieuw-Roden, het plaatsen van een tweede mantelzorgunit, 19 juli 2021

Burgemeester en wethouders van de gemeente Noordenveld maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunning hebben verleend voor:

 

- Langewijk 15 te Nieuw-Roden, het plaatsen van een tweede mantelzorgunit, 19 juli 2021.

 

Binnen zes weken na deze datum kan hiertegen een bezwaarschrift worden ingediend bij het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordenveld.