Gemeenteblad van Heemskerk

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HeemskerkGemeenteblad 2021, 241351omgevingsvergunningAanvraag omgevingsvergunning , reclame belettering op de gevel  aan de Maerten van Heemskerckstraat 30, te Heemskerk.

Burgemeester en wethouders van Heemskerk maken bekend overeenkomstig artikel 3.8 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de onderstaande aanvraag voor een omgevingsvergunning te hebben ontvangen:

 

  • Locatie : Maerten van Heemskerckstraat 30

    Zaaknummer : Z/2021/365787

    Omschrijving : reclame belettering op de gevel 

    Ontvangstdatum: 15 juli 2021

In dit stadium is nog niet bekend of aan de aanvraag kan worden meegewerkt.

Nadere inlichtingen: team Vergunningen, Toezicht, Handhaving & Veiligheid, 140251.