Gemeenteblad van De Fryske Marren

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
De Fryske MarrenGemeenteblad 2021, 241330omgevingsvergunningTen noorden van het bedrijventerrein De Ekers te Joure: aanvraag vergunning wijzigen vergunning voor een zonneveld (Sinnefjild de Ekers) (OV 20210550)

Op 15 juli 2021 is een aanvraag om een omgevingsvergunning binnengekomen voor deze locatie. Het gaat om het wijzigen van de vergunning voor een zonneveld (Sinnefjild de Ekers).

Nadere informatie 

De aanvraag ligt niet ter inzage. Er kan dan ook geen zienswijze of bezwaar-/beroepschrift worden ingediend. Zodra hiervan sprake is, wordt dit in een afzonderlijke publicatie bekendgemaakt.

Wilt u meer weten? Bel de gemeente: telefoonnummer 14 05 14.