Gemeenteblad van Heemskerk

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HeemskerkGemeenteblad 2021, 241298omgevingsvergunning



Verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning, plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde aan de Prof ten Doesschatestr 73, te Heemskerk.

Burgemeester en wethouders van Heemskerk maken bekend overeenkomstig artikel 3.9, lid 2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht dat het volgende besluit is genomen:

Verlengen beslistermijn met zes weken:

 

  • Locatie : Prof ten Doesschatestr 73

    Omschrijving : plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde

    Zaaknummer : Z/2021/361859

    Datum besluit : 15 juli 2021

Nadere inlichtingen: team Vergunningen, Toezicht, Handhaving & Veiligheid, 140251