Gemeenteblad van De Fryske Marren

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
De Fryske MarrenGemeenteblad 2021, 241257omgevingsvergunningJachthavendyk 9 te Balk: aanvraag vergunning verbouwen/uitbreiden van het bedrijfspand (OV 20210544)

Op 14 juli 2021 is een aanvraag om een omgevingsvergunning binnengekomen voor deze locatie. Het gaat om het verbouwen/uitbreiden van het bedrijfspand.

Nadere informatie 

De aanvraag ligt niet ter inzage. Er kan dan ook geen zienswijze of bezwaar-/beroepschrift worden ingediend. Zodra hiervan sprake is, wordt dit in een afzonderlijke publicatie bekendgemaakt.

Wilt u meer weten? Bel de gemeente: telefoonnummer 14 05 14.