Gemeenteblad van Best

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BestGemeenteblad 2021, 241100omgevingsvergunningOntvangen aanvraag omgevingsvergunning, Haktol ong. in Best

Op 19 juli 2021 ontving de gemeente Best onderstaande aanvraag:

Omschrijving:

het kappen van een boom

Locatie:

Haktol ong. in Best

Activiteit:

  • Kappen

Dossiernummer:

WABO_VERG-21-01200

 

Procedure

De aanvraag en de stukken die daarbij horen kunt u op het gemeentehuis inzien. Hiervoor maakt u een afspraak met de afdeling Omgevingszaken, tel. 14 0499. Binnen acht weken neemt het college van burgemeester en wethouders een beslissing op de aanvraag. Zij kunnen deze termijn één keer verlengen met zes weken. U kunt tegen een aanvraag geen bezwaar maken. Dat kan pas wanneer het college zijn beslissing op de aanvraag bekendmaakt. In de publicatie van het besluit leest u hoe u bezwaar maakt.