Gemeenteblad van Koggenland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
KoggenlandGemeenteblad 2021, 241025omgevingsvergunningGeaccepteerde sloopmelding voor het verwijderen asbesthoudende materialen op het perceel Spierdijkerweg 90A, 1641LV Spierdijk

Op 15 juli 2021 heeft de gemeente een aanvraag ontvangen voor een sloopmelding voor het verwijderen asbesthoudende materialen op het perceel Spierdijkerweg 90A, 1641LV Spierdijk. De melding is geaccepteerd op 19 juli 2021 onder zaaknummer 2021-000658.

Procedure

De activiteiten uit de melding zijn vergunningsvrij. U kunt om deze reden geen zienswijze of bezwaar indienen.