Gemeenteblad van Barneveld

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BarneveldGemeenteblad 2021, 240912omgevingsvergunningVerlenging beslistermijn omgevingsvergunning, Johannes Vermeerstraat 44 Voorthuizen, het wijzigen van de kap

 

Zaaknummer 2021W1539

Voor de vermelde aanvragen vergt de behandeling meer tijd. Om deze reden wordt voor deze aanvragen de beslistermijn met zes weken verlengd.