Gemeenteblad van Barneveld

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BarneveldGemeenteblad 2021, 240910omgevingsvergunningVerlenging beslistermijn omgevingsvergunning, Oosterbrinkweg 5 Kootwijkerbroek, het bouwen van een bedrijfspand

 

Zaaknummer 2021W0773

Voor de vermelde aanvragen vergt de behandeling meer tijd. Om deze reden wordt voor deze aanvragen de beslistermijn met zes weken verlengd.