Gemeenteblad van Barneveld

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BarneveldGemeenteblad 2021, 240907omgevingsvergunningVerlenging beslistermijn omgevingsvergunning, Apeldoornsestraat (berm) Garderen, herstelwerkzaamheden aan vennen

 

Zaaknummer 2021W1350

Voor de vermelde aanvragen vergt de behandeling meer tijd. Om deze reden wordt voor deze aanvragen de beslistermijn met zes weken verlengd.