Gemeenteblad van Barneveld

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BarneveldGemeenteblad 2021, 240906omgevingsvergunningVerlenging beslistermijn omgevingsvergunning, Gelkenhorsterweg 3 Barneveld, het bouwen van een bedrijfspand

 

Zaaknummer 2021W1361

Voor de vermelde aanvragen vergt de behandeling meer tijd. Om deze reden wordt voor deze aanvragen de beslistermijn met zes weken verlengd.