Gemeenteblad van Westvoorne

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
WestvoorneGemeenteblad 2021, 240750exploitatievergunningGemeente Westvoorne - verlening exploitatievergunning - Raadhuis by Werelds - Hoflaan 6, Oostvoorne

Burgemeester van Westvoorne maakt bekend dat op grond van artikel 2:28 APV een exploitatievergunning is verleend voor:

  • de horeca inrichting Raadhuis by Werelds, Hoflaan 6, 3233 AN Oostvoorne. De vergunning is afgegeven op 07-07-2021.

De vergunningen/ontheffingen liggen ter inzage bij het Servicepunt van het gemeentehuis in Rockanje tijdens de kantoortijden.

Op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden daartegen binnen zes weken na de dag waarop het besluit bekend is gemaakt, een bezwaarschrift indienen. Dit bezwaarschrift moet worden gericht aan burgemeester en wethouders van Westvoorne, Postbus 550, 3235 ZH Rockanje.

Tijdens de bezwaarschriftprocedure kan een belanghebbende die de behandeling van het bezwaarschrift niet kan afwachten ook een voorlopige voorziening vragen bij de voorzieningenrechter van sector bestuursrecht van de Rechtbank van Rotterdam, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam of digitaal via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.