Gemeenteblad van Stein

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
SteinGemeenteblad 2021, 240471omgevingsvergunningOntvangen aanvraag omgevingsvergunning Raedtsstraat 15 6171 TW te Stein (O2021-126\0971175623)

Ontvangen aanvraag:

Registratienummer omgevingsvergunning: O2021-126\0971175623, ingekomen op 14 juni 2021 voor het vergroten van een woonhuis gelegen aan Raedtsstraat 15 6171 TW te Stein.

De omgevingsvergunning heeft betrekking op de activiteit(en):

  • Bouwen

  • Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

 

Procedure:

Deze aanvraag zal worden behandeld volgens de reguliere procedure waarbij in beginsel een besluit binnen 8 weken na ontvangst van de aanvraag wordt genomen.

Voor nadere informatie kunt u een afspraak maken via het algemene telefoonnummer 046-4359393 met de Afdeling Dienstverlening, team Vergunning, Toezicht en Handhaving.