Gemeente Zeewolde - Gemeentelijk Verkeers- en Vervoerplan Zeewolde 2021- 2030

Op 24 juni 2021 heeft de gemeenteraad van Zeewolde het Gemeentelijk Verkeers en Vervoerplan Zeewolde 2021- 2030 ‘Zeewolde nog beter op (de) weg!’ (ook wel GVVP) vastgesteld. In het beleidsplan staat de visie op mobiliteit in Zeewolde. Op de thema’s bereikbaarheid, verkeersveiligheid, leefbaarheid en duurzaamheid zijn doelstellingen geformuleerd. Ook bevat het plan de beoogde maatregelen om de doelstellingen te behalen.

Het GVVP ligt met ingang van 1 augustus 2021 permanent ter inzage bij het Publiekscentrum in het gemeentehuis. U kunt het GVVP ook raadplegen via www.zeewolde.nl/bekendmakingen.

Het is niet mogelijk om tegen het plan als zodanig bezwaar dan wel beroep aan te tekenen.

Naar boven