Gemeenteblad van De Fryske Marren

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
De Fryske MarrenGemeenteblad 2021, 240280omgevingsvergunningDwarsryd 19 te Idskenhuizen: aanvraag vergunning realiseren van een garage-opbouw (OV 20210238)

Op 14 juli 2021 is een aanvraag om een omgevingsvergunning binnengekomen voor deze locatie. Het gaat om het realiseren van een garage-opbouw.

Nadere informatie 

De aanvraag ligt niet ter inzage. Er kan dan ook geen zienswijze of bezwaar-/beroepschrift worden ingediend. Zodra hiervan sprake is, wordt dit in een afzonderlijke publicatie bekendgemaakt.

Wilt u meer weten? Bel de gemeente: telefoonnummer 14 05 14.