Gemeenteblad van Delft

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
DelftGemeenteblad 2021, 239788ruimtelijk plan of omgevingsdocumentOntwerpbestemmingsplan en ontwerp omgevingsvergunning Hoek Abtswoudseweg – Zuideinde (coördinatieregeling) bekijken, Delft

Op de hoek van de Abtswoudseweg en het Zuideinde wordt voorzien in een woningbouwontwikkeling van 120 woningen. Hierbij wordt uitgegaan van 4 woongebouwen bovenop een halfverdiepte parkeerkeergarage met gevarieerde opbouw in bouwhoogten. Bovenop de parkeergarage is voorzien in een groene leeflaag. Hiermee en met het doortrekken van de noord-zuidgerichte groene informele route uit ‘Delftzicht’ tot in het plangebied wordt ingespeeld op het creëren van aantrekkelijke verblijfsgebieden, een klimaat adaptieve en een biodiverse omgeving. De ontwikkeling geeft invulling aan de grote woningbouwopgave die Delft heeft. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de ‘Coördinatieverordening gemeente Delft 2018’. Dit maakt een gebundelde ruimtelijke procedure mogelijk voor het ontwerpbestemmingsplan en de ontwerp omgevingsvergunning.

Het ontwerpbestemmingsplan en ontwerp omgevingsvergunning inzien

Vanaf 17 augustus 2021 tot en met 27 september 2021 kunt u het ontwerpbestemmingsplan en de ontwerp omgevingsvergunning op de volgende wijzen bekijken:

  • Op afspraak bij het gemeentekantoor aan het Stationsplein 1. U kunt bij het gemeentekantoor ook een exemplaar van het bestemmingsplan kopen (de ontwerp omgevingsvergunning is uitsluitend op deze wijze te bekijken).

  • Het ontwerpbestemmingsplan opvragen op www.ruimtelijkeplannen.nl. Selecteer “ plannen zoeken”. Bij “plannaam” kan daarna de naam van het bestemmingsplan (exact) ingevoerd.

  • Op www.delft.nl/bestemmingsplannen en klik door naar Plannen ter inzage voor raadpleging van het ontwerpbestemmingsplan.

Informatieavond op basis van vooraanmelding

Op maandag 6 september 2021 is tussen 19.00 en 21.00 op basis van vooraanmelding een informatieavond voorzien. Wanneer de omstandigheden vanwege Covid19 het toelaten, vindt deze bijeenkomst fysiek plaats bij Lijm & Cultuur (Rotterdamseweg 272 te Delft). In andere omstandigheden wordt teruggevallen op een digitale bijeenkomst. Wilt u de informatieavond bijwonen, dan kunt u hiervoor een afspraak maken via e-mail onder vermelding van naam, adres en telefoonnummer waarop u bereikbaar bent: ruimtelijke_ordening@delft.nl 

Reageren

Schriftelijk op ontwerpbestemmingsplan

U kunt reageren op het bestemmingsplan. Het is namelijk een ontwerpplan. Het kan aangepast worden op basis van de reacties die erop komen. Wilt u reageren? Stuur dan een brief met uw reactie (zienswijze) op het bestemmingsplan naar:

Gemeenteraad Delft

Postbus 78

2600 ME Delft

Schriftelijk op de ontwerp omgevingsvergunning

Uw kunt uw reactie (zienswijze) over de ontwerp omgevingsvergunning sturen naar:

College van burgemeester en wethouders Delft

Postbus 78

2600 ME Delft

Vermeld in uw reactie duidelijk uw naam, adres en om welk bestemmingsplan of ontwerp omgevingsvergunning het gaat. U kunt uw reactie indienen vanaf 17 augustus tot en met 27 september 2021. Het is niet mogelijk om via e-mail een zienswijze in te dienen.

Digitaal op het ontwerpbestemmingsplan:

U kunt er ook voor kiezen om via internet uw zienswijzen in te dienen. Deze mogelijkheid staat alleen open voor zienswijzen op het ontwerpbestemmingsplan. Digitale zienswijzen kunnen worden ingediend via www.delft.nl/wonen/bestemmingsplannen/plannen-ter-inzage of www.delft.nl/mijn-loket. Om digitaal een zienswijze te kunnen indienen dient u te beschikken over DigiD of e-Herkenning.

Mondeling op het ontwerpbestemmingsplan en de ontwerp omgevingsvergunning:

Indien u een mondelinge zienswijze wilt indienen kunt u hiervoor een afspraak maken via e-mail onder vermelding van naam, adres en telefoonnummer waarop u bereikbaar bent: ruimtelijke_ordening@delft.nl.

Hoe gaat het nu verder?

Reageert u op het ontwerpbestemmingsplan? Dan ontvangt u later een nota waarin alle binnengekomen reacties zijn samengevat en beantwoord. Deze Nota zienswijzen en het bestemmingsplan worden daarna aan de gemeenteraad aangeboden. Het college van burgemeester en wethouders beantwoord uw reactie en beslist over de ontwerp omgevingsvergunning.

Vragen?

Heeft u vragen over het ontwerpbestemmingsplan/ ontwerp omgevingsvergunning? Of wilt u meer informatie over bijvoorbeeld de procedure? Neem dan contact op met de gemeente via telefoonnummer 14015. U kunt ook altijd kijken op www.delft.nl.