Aanvraag omgevingsvergunning tijdelijk wijzigen planologisch gebruik, het vestigen van de Verhalen ark en de aanleg van parkeervoorzieningen Eerste Binnenhavenweg 7

Burgemeester en wethouders van Vlissingen maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Voor het tijdelijk wijzigen van het planologisch gebruik, het vestigen van de Verhalen ark en de aanleg van parkeervoorzieningen op het adres Eerste Binnenhavenweg 7 in Vlissingen.

De publicatie van de ingediende aanvraag heeft een informatief karakter. Tegen deze aanvraag kunnen geen bezwaarschriften worden ingediend. Het is mogelijk dat de tekeningen, waarop de vergunning wordt verleend, afwijken van de ingediende aanvraag.

Naar boven