Gemeenteblad van Zaltbommel

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ZaltbommelGemeenteblad 2021, 239542ruimtelijk plan of omgevingsdocumentBurgemeester en wethouders van Zaltbommel –Ontwerpbestemmingsplan Zaltbommel, Bommelsekade 18 transformatorstation en ontwerp omgevingsvergunningen uitbreiding transformatorstation Bommelsekade 18

 

Burgemeester en wethouders van Zaltbommel maken bekend dat ingevolge het raadsbesluit van 29 april 2021 om voor het project tot uitbreiding van het transformatorstation aan de Bommelsekade 18 te Zaltbommel de gemeentelijke coördinatieregeling als bedoeld in artikel 3.30 van de Wet ruimtelijke ordening van toepassing te verklaren;

  • het ontwerpbestemmingsplan “Zaltbommel, Bommelsekade 18 transformatorstation”,

  • de ontwerp omgevingsvergunningen voor de activiteiten bouwen en milieu voor de uitbreiding van het transformatorstation aan de Bommelsekade 18 in Zaltbommel

  •  

ter inzage liggen. Dit ontwerpplan en deze ontwerpvergunningen maken de uitbreiding van het bestaande transformatorstation aan de Bommelsekade 18 in Zaltbommel mogelijk.

 

Inzage

Het ontwerpbestemmingsplan ligt met bijbehorende documenten van donderdag 22 juli 2021 tot en met woensdag 22 september 2021 voor iedereen ter inzage.

De stukken bekijkt u via onze website www.zaltbommel.nl. De informatie vindt u onder bouwen en verbouwen / bestemmingsplannen.

Ook kunt u ze bekijken tijdens de openingstijden bij de afdeling Publiekszaken op het gemeentekantoor van Zaltbommel. Neem hiervoor contact op met het Omgevingsloket via 14 0418 of omgevingsloket@zaltbommel.nl. Het gemeentekantoor ligt aan de Hogeweg 11 te Zaltbommel.

 

Zienswijze

Tijdens de inzagetermijn kunt u uw zienswijze (opmerkingen) aan de gemeenteraad duidelijk maken. Wij ontvangen dit het graag schriftelijk. Dit kan op twee manieren.

Elektronisch: info@zaltbommel.nl

Op papier: Postbus 10.002, 5300 DA Zaltbommel.

In de zienswijze neemt u op: omschrijving van het (voorgenomen) besluit waar uw zienswijze over gaat, uw naam en adres, datum, telefoonnummer, handtekening en de motivering van uw zienswijze.

U kunt uw zienswijze ook mondeling naar voren brengen. Bel hiervoor naar de afdeling Leefomgeving via 14 0418 en maak een afspraak.

Het identificatienummer van het ontwerpbestemmingsplan is NL.IMRO.0297.BGBBP20210027-OW01.

 

Vragen?

Neemt u dan contact met de afdeling Leefomgeving.