Instemming tot wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Haaglanden 2016

 

Het college van burgemeester en wethouders van Den Haag,

 

overwegende dat:

 

 • -

  met ingang van 1 januari 2022 de Veiligheidsregio’s de arbeidsvoorwaarden voor hun personeel niet langer kunnen ontlenen aan de CAR UWO voor gemeenten;

 • -

  het hierdoor noodzakelijk is dat de veiligheidsregio’s in Nederland (waaronder de Veiligheidsregio Haaglanden) lid worden van een werkgeversvereniging;

 • -

  het algemeen bestuur van de VRH echter niet bevoegd is om lid te worden van een vereniging;

 • -

  met het oog hierop de Gemeenschappelijke Regeling van de VRH dient te worden gewijzigd;

 • -

  het algemeen bestuur van de VRH hiervoor een voorstel heeft gestuurd aan de leden van de Veiligheidsregio Haaglanden ter instemming;

 • -

  de raad hiervoor het college toestemming dient te geven en een zienswijze op de deelname van de VRH aan de werkgeversvereniging kan geven;

 • -

  de raad in zijn vergadering van 10 juni 2021 geen wensen en bedenkingen heeft bij het voorstel en heeft besloten tot een positieve zienswijze (RIS308670);

 

gelet op:

 

 • -

  de artikelen 1, lid 2 en 3, en 31a van de Wet gemeenschappelijke regelingen;

 • -

  artikel 32 van de Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Haaglanden 2016;

 

besluit:

 

 • in te stemmen met de wijzing van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Haaglanden 2016 volgens het voorstel van het algemeen bestuur van de VRH.

 

Den Haag, 15 juni 2021

Het college van burgemeester en wethouders,

 

de secretaris,

Ilma Merx

 

de burgemeester,

Jan van Zanen

 

 

Naar boven