Gemeenteblad van Medemblik

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MedemblikGemeenteblad 2021, 239395overige overheidsinformatieKennisgeving Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval De Kibbel 1a in Wervershoof

Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Medemblik maakt bekend dat op 8 juli 2021 een kennisgeving in het kader van het Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval is ontvangen van Van der Bel Recycling BV, voor het mobiel breken van materiaal op het adres De Kibbel 1a in Wervershoof. De werkzaamheden vinden plaats in de periode van 2 augustus 2021 tot en met 2 november 2021. De verwachte tijdsduur bedraagt in totaal 2 werkdagen.

Het Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval bevat onder meer voorschriften ter beperking van geluids- en stofoverlast. Het is niet mogelijk tegen deze kennisgeving bezwaar te maken. Deze dient slechts ter informatie.

Informatie

Informatie kunt u tijdens kantooruren verkrijgen bij OD NHN, Dampten 2 te Hoorn, telefoonnummer 088 – 102 13 00.