Gemeenteblad van Medemblik

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MedemblikGemeenteblad 2021, 239388omgevingsvergunningGemeente Medemblik, Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning, Dorpsweg 169, Twisk week 29

Bij de volgende aanvraag is de beslistermijn verlengd met maximaal zes weken:

wijzigen van het gebruik van de woning naar recreatiewoning en vergaderruimte

 

met verzenddatum 13-07-2021

 

Uiterlijk op 28-08-2021 wordt een beslissing op de aanvraag genomen.