Gemeenteblad van Vaals

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
VaalsGemeenteblad 2021, 239293omgevingsvergunningKennisgeving besluit op Aanvraag beschikking, Tentstraat 5, 6291BC Vaals

De gemeente heeft op13 juli 2021 een besluit genomen op de aanvraag met zaaknummer 2021-002875 voor verbouwen van de 1e verdieping en het plaatsen van een balkon op locatie Tentstraat 5, 6291BC Vaals. De vergunning is verleend. Het besluit betreft de volgende activiteiten:

  • gedeeltelijk verbouwen van een bouwwerk

 

Inzage

Het besluit en de bijbehorende stukken zijn opgenomen als bijlagen bij deze publicatie. De stukken liggen ook ter inzage bij het Klant Contact Centrum van het gemeentehuis, u dient hiervoor een afspraak te maken.

 

Procedure

U kunt bezwaar maken tegen het besluit. Vermeldt u daarbij het hierboven genoemde zaaknummer. U kunt het bezwaar richten aan het college van burgemeester en wethouders van Vaals, postbus 450, 6290 AL Vaals. De termijn voor het indienen van een bezwaar start op 15 juli 2021 en bedraagt 6 weken. Voor meer informatie over de procedure kunt u contact opnemen via omgevingsvergunningen@vaals.nlof telefoonnummer 043-3068568. Indien u van mening bent dat sprake is van onverwijlde spoed, kunt u een voorlopige voorziening indienen bij de Rechtbank Limburg.