Gemeenteblad van Medemblik

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MedemblikGemeenteblad 2021, 239141ruimtelijk plan of omgevingsdocumentOntwerp wijzigingsplan Liederik 8a Wervershoof (gemeente Medemblik)

Wat houdt het ontwerp wijzigingsplan in?

Het ontwerp wijzigingsplan betreft een juridisch-planologische regeling ten behoeve van het vergroten van het bouwvlak op het adres Liederik 8a te Wervershoof.

Ontwerp wijzigingsplan bekijken? Het ontwerp wijzigingsplan kunt u van 23 juli tot 3 september op de volgende manieren inzien:

• Op www.ruimtelijkeplannen.nl. Op deze site kunt u zoeken op plannaam of - nummer: NL.IMRO.0420.WPLiederik8a-ON01

 

• Een papieren versie van het ontwerp wijzigingsplan kunt u op afspraak inzien in het gemeentehuis van Medemblik.Voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met één van onze medewerkers van Omgevingszaken, bereikbaar via het KCC telefoonnummer 0229 85 6000.

Reageren op het ontwerp wijzigingsplan?

U kunt op het ontwerp wijzigingsplan reageren door een zienswijze in te dienen tijdens de periode dat het ontwerp wijzigingsplan ter inzage ligt. Dit kan op de volgende manieren:

 

• Schriftelijk: een schriftelijke zienswijze dient voorzien te zijn van uw naam, adres en een motivatie waarom u het niet eens bent met het ontwerp wijzigingsplan. U kunt uw zienswijze per post versturen aan burgemeester en wethouders van Medemblik, Postbus 45, 1687 ZG Wognum, onder vermelding van nummer Z-21-156083. U kunt uw schriftelijke zienswijze ook als bijlage via de e-mail versturen. Dit kan naar info@medemblik.nl.

 

• Mondeling: u kunt een afspraak maken met één van onze medewerkers van Omgevingszaken, bereikbaar via het KCC telefoonnummer 0229 85 6000, voor het indienen van een mondelinge zienswijze.

 

Iedereen die een zienswijze indient, ontvangt een brief of e-mail met een uitleg over de procedure en wat de gemeente met uw zienswijze doet.