Gemeenteblad van Medemblik

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MedemblikGemeenteblad 2021, 239108omgevingsvergunningOntwerp uitgebreide omgevingsvergunning, Admiraliteitsweg 2B, 2C, 2D en 6A , Medemblik (gemeente Medemblik)

Burgemeester en wethouders zijn van plan mee te werken aan een omgevingsvergunning voor het brandveilig gebruiken van MC De Muiter aan de Admiraliteitsweg 2B, 2C, 2D en 6A in Medemblik.

Ter inzage

Het ontwerpbesluit met bijbehorende stukken kunt u vanaf 23 juli zes weken inzien in het gemeentehuis. Dit kan alleen op afspraak. Bel hiervoor met de afdeling Omgevingszaken via (0229) 85 60 00.

Zienswijze

Tijdens de termijn van terinzagelegging kunnen belanghebbenden een schriftelijke of mondelinge zienswijze indienen bij burgemeester en wethouders. Voor een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken met de afdeling Omgevingszaken.

U kunt uw zienswijze niet per e-mail indienen.