Gemeenteblad van Olst-Wijhe

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Olst-WijheGemeenteblad 2021, 238778omgevingsvergunningVerleende omgevingsvergunning met reguliere procedure, het vervangen van de schuur, Velsdijk 2a 8124PP Wesepe

Verleende omgevingsvergunning met reguliere procedure

Kenmerk: 1773ESUITE322272021

Verzenddatum besluit:

Locatie: Velsdijk 2a 8124PP Wesepe,

Projectomschrijving: het vervangen van de schuur

Binnen 6 weken na verzenddatum kunnen belanghebbenden tegen dit besluit een schriftelijk en gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. U kunt de voorzieningenrechter verzoeken om een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen, wanneer een spoedeisende beslissing op het bezwaarschrift noodzakelijk is. Dit verzoek richt u aan: de voorzieningenrechter van Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

Aangevraagde en afgegeven (omgevings)vergunningen kunt u digitaal opvragen via wabo@olst-wijhe.nl.