Gemeenteblad van Vaals

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
VaalsGemeenteblad 2021, 238777omgevingsvergunningKennisgeving ontwerpbesluit op Aanvraag beschikking, Rott 61, 6294NL Vijlen

Burgemeester en wethouders maken bekend een ontwerpbesluit te hebben genomen op de aanvraag voor een Aanvraag beschikking. Het ontwerpbesluit betreft:

Locatie: Rott 61, 6294NL Vijlen

Activiteit:

  • wijzigen van de gebruiksfunctie van een bouwwerk

Ontvangstdatum aanvraag: 21 mei 2021

Zaaknummer: 2021-005592

Datum besluit:

Strekking besluit: verleend

 

Inzage

Het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken zijn opgenomen als bijlagen bij deze publicatie. De stukken liggen ook ter inzage bij het Klant Contact Centrum van het gemeentehuis.

 

Procedure

De inzagetermijn start op 23-07-2021en bedraagt 6 weken. U kunt gedurende deze periode een zienswijze indienen op het ontwerpbesluit. Vermeldt u daarbij het hierboven genoemde zaaknummer. U kunt de zienswijze richten aan het college van burgemeester en wethouders van Vaals, postbus 450, 6290 AL Vaals. Na afloop van de inzagetermijn neemt de gemeente een definitief besluit. Bij de publicatie van het definitieve besluit zullen wij u nader informeren over de vervolgprocedure. Voor meer informatie kunt u ook contact opnemen via omgevingsvergunningen@vaals.nl of telefoonnummer 043-3068568.