Gemeenteblad van Noordenveld

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
NoordenveldGemeenteblad 2021, 238627omgevingsvergunningAanvraag omgevingsvergunning Bouwen J.P. Santeeweg 87 te Nietap, het verbreden van de oprit

Burgemeester en wethouders van de gemeente Noordenveld maken bekend dat zij een aanvraag hebben ontvangen voor een omgevingsvergunning.