Gemeenteblad van Noordenveld

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
NoordenveldGemeenteblad 2021, 238260omgevingsmeldingMelding lozen buiten inrichtingen

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordenveld maakt bekend de volgende melding op grond van het Besluit lozen buiten inrichtingen te hebben ontvangen:

 

- Polakker 5 te Norg. De melding heeft betrekking op het aanleggen van een gesloten bodemenergiesysteem bij een woning.

 

Tegen deze melding kan geen bezwaar worden ingediend. Deze publicatie betreft slechts een wettelijk verplichte bekendmaking.