Gemeenteblad van Bernheze

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BernhezeGemeenteblad 2021, 238075omgevingsvergunningOntvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning Zoggelsestraat ong. kavel 24K01 ( tussen nr.41 en 43) 5384 LL te Heesch

Datum ontvangst: 14-07-2021

 

Het oprichten van een woonhuis

Inzage: U kunt de stukken gedurende zes weken tijdens openingstijden op afspraak inzien in het gemeentehuis in Heesch. De actuele openingstijden vindt u op de webpagina van de gemeente.

Er zijn geen bezwaar-/beroepsmogelijkheden.

Gemeente Bernheze-Wet algemene bepalingen omgevingsrecht-Reguliere procedure

Heesch, 21 juli 2021

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bernheze