Gemeenteblad van Drechterland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
DrechterlandGemeenteblad 2021, 237607omgevingsvergunningKennisgeving termijnverlenging 2021-000475, Zuideruitweg 17, 1608ET Wijdenes

Verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning Zuideruitweg 17, Wijdenes

Het college van burgemeester en wethouders heeft de beslistermijn op de volgende aanvraag met 6 weken verlengd:

Zaaknummer:2021-000475 - bouwen van een nieuwe schuur

De locatie: Zuideruitweg 17, 1608ET Wijdenes

Datum verzonden; 16 juli 2021

 

Bezwaar

Bezwaar maken is alleen mogelijk tegen het besluit dat de beslistermijn is verlengd. Inhoudelijk bezwaar maken kan op een later tijdstip.

Informatie over het besluit

Wilt u meer informatie of dit besluit inzien. Dan kunt u contact opnemen met de afdeling Ruimte van de gemeente Drechterland, telefoonnummer 0228-352 352